Kärlekstallen

Den säregna tallen vid Juthback-kroken är fridlyst sedan oktober 1963, men det är det svårt för den oinvigde att veta, eftersom skylten saknas sedan flera år tillbaka.

”Ofta gjorde de en lov mot Jutas-hållet och försummade aldrig att önska sig något, så fort de kommit innanför Kärlekstallens magiska sfär. Trädet med den yviga kronan hade sin historia. En förlupen kanonkula troddes ha förändrat trädets form — naturligtvis under det kända slag som utkämpades på platsen.”Bertel Eklund (1945) Gunnel utmanar ödet, sid 131. Teorin om Kärlekstallen har jag aldrig hört förut.Kärlekstallen från väster. Notera flygeln vid Juthbacka och milstenen strax till vänster om tallen! Förstoring.
Foto: Gerda Mattsson, Henrik Brunell tillhandahöll.
(Inf. 2009-11-25.)


”Öster om Frihemmet fanns ända till för något år sedan också en 'Kärlekssten'. Tyvärr avlägsnades den när det nya industriområdet etablerades.” hade jag skrivit. Men dess bättre hade jag missuppfattat vilken sten det rörde sig om. Trygve Smedman fotograferade den riktiga i december 2003. Vid vägskälet där Bonskogsvägen ansluter till Munsalavägen finns ”Gapastein”.

Ännu mer kärlek finns i staden, för gångvägen längs älven mellan Storbron och högstadiet kallas Kärleksstigen.

Seminaristerna besökte även Kärlekshyllan.


Min fru Karin framför Kärlekstallen.
Min fru Karin framför Kärlekstallen. Från Söder.
Foto: FL juli 2003.


”KÄRLEKSTALLEN”

Den s.k. ”kärlekstallen” i Juthbackakröken utanför Nykarleby blir fridlyst om Nykarleby l.k.s anhållan beviljas. På lördagen beslöt man inlämna ansökan.


Österbottniska Posten fredag 9 oktober 1959.
Lars Pensar tillhandahöll. Utredning om när fridlysningen stadfästes pågår.

Hej igen.

Jag fortsatte läsa om träd [efter detta]. Kom då ihåg att jag har ett inscannat foto av min mormors bror och hans fru under Kärlekstallen från år 1949.

De två på kortet är Taisto Robert Tallgren hemma från Munsala och hans fru Ruth Tallgren hemma från Kvimo. Ruth är idag död men Taisto lever och bor i Avesta, Sverige. Taisto är krigsveteran och stred med bl.a. Harry Järv.Taisto och RuthTallgren 1949 under Kärlekstallen.

Kenneth Frostdahl tillhandahöll.
(Inf. 2012-03-11.)


Läs mer:
Kärlekstallen av J. R. Backlund.
Andra fredade objekt är Bentallen i Kovjoki och Präststenen.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2003-09-14, rev. 2012-03-11 .)