Anna Nordkvist och sparvboet


PÅ   DENNA    PLATS   BEGYNTE
ANNA NORDKVIST
SPARVBOETS      VERKSAMHET
1      2      1 9 1 9
LIKASOM  DENNA  GRUNDSTEN
BAR UPP DET GAMLA HEMMET
HAR  TRON  PÅ  GUD  UTGJORT
GRUNDEN    I    BARNHEMMETS
ARBETE                  17   8   1 9 6 3Tavlan vid Bangatan 2.
Foto: Lars Pensar, augusti 2004.Hela grundstenen. Sedan L.P. fotograferade har infästningarna brustit.
Foto: F. L. juli 2007.Foto: F. L. juli 2007.Läs mer:
Barnhemmet i Nykarleby. Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918—1943 av Anna Nordqvist.
(Inf. 2004-08-29, rev. 2008-01-16.)