Karl Nyberg 1905–1953

Skogsteknikern Karl Nyberg som bodde i den röda tvåvåningsbyggnaden på Smedsbacka (vid Erik Bergmans gata) som H. Hernberg numera äger har hedrats med en minnesplatta i stadens skog på Granskär.

Det var så att 1931–32 planterade och sådde Karl Nyberg 50 ha tall på Granskär. Nu är de stora stockfuror. Jag var där i somras och kollade blåbärstillgången. Dessutom planterade K. N. lärkträden och granskogen på Djupsten strax före kriget – torde ha varit -38.


Lars Pensar i februari 2003.
Foto: FL juli 2003 i samband med att Lars visade Karin och mig skärgården.


Läs mer:
Nybergs resultat 1943.
Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. 1936—1986.
Minnesruna över Nybergs far Matts.

Pdf-dokumentet Tallkulturen på Granskär i Nykarleby av Kristian Karlsson/ Skogsforskningsinstitutet Kannus forskningsstation 1999 på Skogsforskningsinstitutets webbplats.

(Rev. 2021-04-25 . )Tavlan uppsatt 1958 finns ett hundratal meter från stadens stuga på västra Granskär.


På detta skär utförde
skogst. KARL NYBERG
en skogsmannagärning
Skogsmannakamrater
i Österbottens skogsförb. distr.