Gatunamsskyltar

Gatorna hade enligt högvederbörlig befallning av aug. 1912 även ryska namn, som av stadskartan framgår. Gatskyltarna, som sedan 1879 varit enspråkigt svenska, skulle nu vara trespråkiga med det ryska namnet överst, därunder det finska och nederst det svenska. De nya skylarna målades av målarmästaren, rådman Öhrling för 2 mk per st. och uppsattes av honom i början av december 1912.”Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 571.


Skyltar av trä med gatunamn, tomt-, kvarters- och stadsdelsnummer fanns tills andra förtrycksperioden när skyltar även med rysk text skulle uppsättas. Dessa var av plåt med vit botten och blå bokstäver; ryska, svenska och finska under varandra. Dessa skyltar med i vissa fall överstrukna ryska namn togs bort vid självständigheten. Förvarades sedan på poliskammaren därifrån jag förde ett bröte av dem till museet för ca fem år sedan.


Lars Pensar, januari 2003.


På skyltarna av trä står tomtnummer, gatunamn, kvarter och stadsdel enl. Edelfelts stadsplan av år 1858. Notera att No är skrivet på olika sätt. Storlek ca 35x20 cm.
Juli 2002.

     
 
     
Skylten finns på Herlers hus vid korsningen Gustav Adolfsgatan-Lybecksgatan, NO. Den norra gatan fick namnet Topelius- och den södra Lybecksgatan i och med Heikels stadsplan av år 1912.   Skylten finns på Janssons hus vid Källbackgatan mellan Karleborgs- och Mathesiusgatan.


Läs mer:
Avlägsnandet av rysk text på skyltarna och uppsättandet av de emaljerade skyltarna av Erik Birck.