Från sydost

En del av Källbacken. Karleborgsgatan går snett upp mot höger. Lybecks- och Topeliusgatorna slutar i det numera delvis bortsprängda berget, på vilket vattentornet byggdes 1963. Till min stora besvikelse finns inte mitt barndomshem, som borde ha legat strax bakom det det lilla vita huset i övre kanten, med på modellen. På ritningen till det, som är undertecknad av Arno Gyllenberg den 23 december 1908, står: ”Godkänd och fastställd af Magistraten i Nykarleby stad vid sammanträde den 18 Januari 1909, intygar På Magistratens vägnar Oscar Calamnius”. Den sistnämnde är samme man som fick tavlan av Brunnsholmarna i bröllopspresent.

Andra huset från höger på andra sidan esplanaden är Karleborg, om vilket Lars Pensar skrivit några rader. I Anita Wikmans Vingklippt tilldrar sig flera händelser i lokalen, bland annat ett bröllop.