Nykarleby sätter sin
historia på nätet
HISTORISKT Upplev staden Nykarlebys historia med gamla vykort, historiker, kartor, stads-planer, hemmanslängder, släkt-utredningar, poesi och prosa, tidningsartiklar, bibliografi, tänd-sticksetiketter, filateli, souvenirer med mera.
     Så lockar den historiska hemsidan om staden som hittas
på www.nykarlebyvyer.nu. Sidan har fått äran att bli uppkopplad som länk till Populär Historias hemsida.
     Där finns också en del mate-rial om Nykarleby landskommun. Sidan påminner om att det den 12 januari var 148 år sedan den stora stadsbranden. (BME)


Benita Mattsson-Eklund, Ålandstidningen den 16 januari 2006.


Läs mer:
Publicerat.
Webbplatsen Populär Historia.
(Inf. 2006-01-19.)