Vyer från Nykarleby på webben
Webbsajt
Webbsajten www.nykarlebyvyer.nu, gjord och underhållen av Fredrik Liljeström.
Fredrik Liljeström är en till Stockholm utvandrad Nykarlebybo, som till följd av sitt intresse för grafisk formgivning och Internet har gjort en webbsida om sin vykortssamling.
Hela 3.840 filer och 16.290 länkar bildar idag en helhet med vykort, fakta, historia, kartor, anekdoter, frimärken, bibliografi, prosa och dikter om staden Nykarleby.
Materialet skulle med andra ord räcka till ett par böcker, eftersom vissa sidor täcker otaliga A4:or i omfång.
Ursprungligen hette sajten "Nykarlebyvyer 1895-1950", men allt eftersom Liljeström kommit över nya vykort och nytt material har sajten växt till att omspänna material från 1500-talet och framåt till egenhändigt knäppta bilder av dags dato. Därför heter den numera enbart "Nykarlebyvyer".
Givetvis har "stadens största son", skalden Zacharias Topelius, en central roll på sajten. Prosa, porträtt och vyer kretsande kring denna hyllade man finns det massor av på sajten. Topelius var ju som bekant född 1818 och uppvuxen på Kuddnäs i Nykarleby.
Men också andra författare med anknytning till staden har fått utrymme, såsom Lars Huldén, Ernst Viktor Knape, Joel Rundt, Viktor Sund och Johan Ludvig Runeberg.
En av de intressantare delarna är avdelningen "Hädangångna hus och miljöer", där bilder av byggnader som rivits i staden finns dokumenterade i bild och text.
En annan intressant del är en karta av staden där man kan klicka på pilar som visar från vilket håll den länkade bilden är tagen.
Stadens kyrka liknar närmast en fästning på många av de äldre vykorten, där Nykarleby å ju ligger väldigt lågt jämfört med den vattenhöjd som kraftverket har åstadkommit sedan det byggdes.
Vykorten, vissa kolorerade, är förstås ofta tagna med endera ån eller den kännspaka kyrkan som del i motivet.
Vissa detaljer är även olika (och roliga), exempelvis i den franska litografin "Ville De Ny-Carleby" rinner ån åt fel håll på en teckning av konstnären Lauvergne från 1839. I litografin finns endast sex städer i Finland beskriven, varav Nykarleby var en.
Navigeringen på sajten är rätt bra med tanke på sajtens omfång och har huvudsakligen delats upp i avdelningar med vykort, filateli, litteratur och Nykarleby(fakta). De två menyerna tar dock utrymme och på uppdelade sidor blir det trångt om man inte har en stor skärm. En sjuttontummare är redan i minsta laget.
En mer anpassad layout skulle således ge sajten en bättre presentation, men med ett sådant gediget arbete gjort på frivillig basis kan man egentligen inte ställa andra krav än att alla som bidragit bör känna sig stolta över verket.

Daniel Ainasoja

Copyright : Jakobstads Tidning 2003
All rights reserved.

 


Dagstidningens genomslagskraft bevisades än en gång. Efter att JT publicerat artikeln både i pappers- och nätupplagan, steg besökarantalet den dagen från normala 10–15 per dag till drygt 100. Daniel Ainasojas synpunkter inspirerade mig att göra en variant på layouten.