nplogo450

För Svenska Österbotten

Nykarleby o Pedersöre o Jakobstad o Larsmo o Kronoby o Karleby

Fredrik vidgar Nykarlebys vyer

(19.08.2005 Monica Enqvist) Om du är intresserad av Nykarleby och dess historia så är Nykarlebyvyer någonting för dig. Fredrik Liljeström har nämligen skapat en hemsida fullspäckad med information om staden förr och nu. Och allting fick sin början med några vykort.

Fredrik Liljeström har växt upp i Nykarleby men bor sedan 1988 i Sverige.

- Jag har alltid varit intresserad av min hemstads historia och i slutet av 1970-talet väcktes mitt intresse för vykorten. Eftersom jag tyckte att vykort berättade mycket om hur det sett ut i staden förr så började jag samla sådana.

Efter studentexamen började Fredrik studera till byggnadsingenjör vid Vasa tekniska läroanstalt. En dag besökte han en mynt- och frimärkssaffär i Vasa där han hittade en hel bunt med vykort från Nykarleby.

- Sedan den dagen var jag såld, säger Fredrik som då på allvar inledde sitt samlande.

I dagsläget har Fredrik cirka 800 vykort i sin samling varav de flesta har motiv från Nykarleby. 300 kort är från tiden 1895 - 1955, 90 kort är från åren 1955-1965 och resten är från åren efter 1965.

- De gamla vykorten visar ofta miljöer som var speciella redan på den tiden, till exempel kyrkan och Storbron. Överlag tycker jag bättre om de äldre korten, många av dagens kort har bara struntmotiv. De kan ha texten "hälsningar från Nykarleby", men fotografiet kan vara taget var som helst i landet.

De gamla vykorten hittar han hos privatpersoner, på antikvariat, loppmarknader och vykortsauktioner på olika håll i Finland. Det har varit en enträgen jakt som gett resultat.

- Jag antar att jag har världens största samling av vykort från Nykarleby. Men det finns fortfarande kort som jag vet att jag inte har i min samling. De gamla korten är i de flesta fall dessutom onumrerade så det är svårt att veta hur många som jag inte ens vet att finns.


Hemsidan tar form

För tre år sedan konstaterade Fredrik att han vet hur man surfar på Internet, men att han också ville lära sig hur man gör en hemsida.

- I "Vem ska trösta knyttet" sades att man inte har någon glädje av en vacker sak om man inte får visa upp den för någon annan. Samma sak kände jag med mina vykort. Jag ville visa åt andra vilka fina kort det finns och samtidigt lära mig mer om stadens historia, grafisk design och Internet. Så jag beslöt mig för att göra en hemsida om vykort från Nykarleby.

Nykarlebyvyer tog snart form. Tanken var ursprungligen att hemsidan bara skulle innehålla vykort samt en del poesi och prosa från "skaldernas stad" Nykarleby.

- Men då jag väl kommit igång fungerade det som ett fortskridande ras. Jag började samla på mig allt mer material som småningom dök upp på sidorna, säger Fredrik och tillägger att Nykarlebyvyer i dagens läger består av ungefär 8 900 filer, 48 000 länkar, 115 MB och 300 vykort.

Sidorna består av allt från vykort, kartor, hemmanslängder och fotografier till tidningsartiklar, historiker, bibliografier, poesi och tändsticksetiketter. Och allting har anknytning till Nykarlebys historia.

Men trots att de innehåller mycket annat än vykort så har de fortfarande en central roll. Genom att klicka på korten kan man få reda på när husen byggts, rivits och var i staden de funnits eller finns.

Fredrik tycker att såväl fram- som baksidan av ett vykort har mycket intressant att berätta.

- Oftast visar bilden välbekanta miljöer, till exempel kyrkan. Och i texten på baksidan kan man få en inblick i aktuella händelser som skett just då. På ett vykort på hemsidan finns det en text där skribenten förklarar att en hemsk olycka skett. En dag var det en person som hörde av sig och berättade att hennes morfar varit med i båten som förolyckats. Det var helt obekant för mig och något som jag säkert aldrig kunnat få reda på själv, säger Fredrik.

Många bidrar

För att få ihop material till Nykarlebyvyer har Fredrik haft och har stor hjälp av nykarlebybor och andra. Totalt är det över 250 personer som på ett eller annat sätt bidragit med material till sidorna. Fredrik har också fått understöd från Svenska kulturfonden och Svenska Österbottens kulturfond för sitt arbete med Nykarlebyvyer. Bland de flitigaste då det gäller medverkan nämner Fredrik Lars Pensar, Stig Haglund och Folke Holmström.

- Lars brukar skicka ett kuvert i veckan med material åt mig som jag kan lägga in på hemsidan. Han kopierar, fotograferar och tar reda på sådant som är intressant. Det är bra att det finns de som kan hjälpa till här i Nykarleby eftersom jag inte bor här, säger Fredrik.

Själv lägger Fredrik ungefär 30 timmar i veckan på arbetet med Nykarlebyvyer. Sidorna uppdateras vanligen två gånger i veckan eftersom nytt material ständigt kommer till.

- Det är en intressant hobby så jag har svårt att slita mig från datorn. Det är roligt att försöka göra sidorna så kompletta som möjligt och göra informationen tillgänglig för andra. Jag strävar ju också till att få med en del aktuella händelser eftersom de kommer att vara historia i framtiden.

Lönen för den tid och möda Fredrik lägger ner på Nykarlebyvyer är antalet besök. Och han och hans medhjälpare kan nog känna sig rätt nöjda över de drygt 23 000 besök som sidorna hittills har haft. Dessa besök har kommit från hela 54 länder, varav de flesta är från Sverige, USA, Norge och naturligtvis Finland.

Vyerna växer

Fredrik strävar till att fortsätta utveckla sina sidor. Han har bland annat planer på att införa en del ljudfiler och mer multimedia på Nykarlebyvyer.

- Det skulle till exempel vara trevligt att kunna lyssna till kyrkklockorna. Och så ska jag försöka göra fler panoramor från Nykarleby eftersom jag tycker de är fina. Dessutom finns det förstås fortfarande hur mycket som helst att ta reda på om stadens historia.

Fredrik och hustrun Karin bor på Drottningholm utanför Stockholm. Han arbetar på en arkitektbyrå och trivs bra med tillvaron. Åtminstone en gång varje sommar brukar han besöka Nykarleby. Det brukar dock inte bli någon semestertillvaro de veckor han befinner sig här i nejden.

- Det är många jag ska träffa och mycket jag ska hinna fotografera och ta reda på under besöket här. Så det brukar bli ett intensivt program, säger Fredrik.

Några tankar på att återvända för gott till Nykarleby har han inte, trots sitt stora intresse för hembygden.

- Ju längre hemifrån man är desto mera intresserad tror jag att man blir av sin hembygd. Då man som jag ser Nykarleby från dess bästa sida under de sommarveckor som jag är här så är det lätt att bli förtjust, säger Fredrik.

Fredriks Liljeströms omfattande sammanställning av Nykarlebys historia i text och bild kan ses på www.nykarlebyvyer.nu


Monica Enqvist, webbvariant av artikeln i Norra Posten den 19 augusti 2005.


Läs mer:
Faksimil av tidningsartikeln (230 kB).
Fler artiklar ur tidningen.
Omslagsgubbe 2024.
(Inf. 2005-08-20, rev. 2024-02-16.)


pixel.gif

Fredrik Liljeström har skapat Nykarlebyvyer som innehåller mängder av information om Nykarlebys historia.