Staden 1841

Stadskvarnen längst ned i bild. Storbron, Heikelska gården, "Döbelns hus", Trivialskolan, kyrkan, klockstapeln, Nykarleby museum och stadsbäckens utlopp är det enda som finns kvar på älvens östra sida. Marklunds gård vid korsningen Lybecksgatan-Gustav Adolfsgatan klarade sig också vid stadsbranden 1858, men är flyttad. Även drängstugan vid f.d. prästgården är sedan före branden. När kartan uppgjordes fanns mer bebyggelse väster om älven, men den togs ej med.

Läs mer:
Ägarlängd över tomterna under åren 1810—58.
Karta som visar kvarter som klarade sig vid branden.
Jämförelse mellan denna karta och stadens utsträckning på 1990-talet.

Tillbaka