Enciklopedizesij Clovar 1897 Rysk — "Niokarlebio"

Mina kunskaper i ryska räcker till att få fram nedanstående:
- Uusi Karleby Joensuu på finska.
- finns i Vasa län
- 1114 inv. år 1892
- lärarseminarium
- grundad 1617
- ett slag 1808 mellan svenskar och ryssar.

Kan någon göra en riktig översättning?
— Frågade jag den 11 februari 2003.

Den 28 samma månad kom svar från Klara Mårtens Ekblad.