Ämbetshuset
På den svarta asfalten kan man se att bilden är tagen rätt snart efter att byggnaden färdigställdes. Sedan bilden togs har stadens vapen (där tjärtunnan lär vara i naturlig storlek, dock obekant för mig om det är en 1/1 eller ½-tunna) satts upp på den fönsterlösa väggen mot esplanaden (sessionssalen innanför), en skyddsrumsutrymning samt en minnesplatta över stadens forna begravningsplats tillkommit nere till vänster, posten flyttat från flygeln längst bort, före detta Andelsringen påbyggts med två våningar, gatan bytt namn från Östra Esplanadgatan till Topeliusesplanaden samt jag flyttat från staden. Mot sydsydost från en skylift. Beslut om att bygga ämbetshuset togs vid stadsfullmäktiges jubileumsplenum söndagen den 23 augusti 1970 kl. 11.30.


Ämbetshuset
Arkitekt Hannu Kiviranta, 1980.


Illustration till Nykarleby i Uppslagsverket Finland.
Bilder från tillkomsten.
(Rev. 2020-02-02 .)