Panorama från fågeltornet söndagen den 21 juli 2005 klockan 21:01—21:04

Foto: F.L.

Läs mer:
Fågeltornet.
Fler panoramor.
(Inf. 2005-08-01.)