Panorama från korsningen Kyrkogatan—Sollefteågatan söndagen den 17 juli 2005 klockan 22:21—22:23

Att panoramafotografera en gatukorsning med vidvinkel leder tíll
rätt dålig passning mellan de olika bilderna och en hel del lappande och lagande.

Panorama från korsningen Kyrkogatan-Sollefteågatan söndagen den 17 juli 2005 klockan 22:21-22:23
Sankta Birgitta kyrkan från 1708.LArs Pettersson.
Joel Rundts byst finns bakom björkarna.
Foto: F.L.
Klockstapeln från 1702.
I prästfarstun till vänster om klockstapeln finns "tvenne gravstenar".Woldemar Backman.
Kyrkogatan norrut.
Ungefär samma vy 100 år tidigare.Folke Holmström.
Josef Herlers bokhandel fanns i nuvarande Sandqvistska gården.Folke Holmström.
Halvvägs mot korsningen med Bankgatan stod kyrkbrunnen innan den flyttades.Normalskolans baksida.Erik Birck.Det första staketet (galler) kring skolgården sattes upp omkring 1975. Det blev med åren allt buckligare och det nya av trä monterades på de gamla stolparna av Cay Blomqvist m.fl.Här stod vedlidret.Sollefteågatan österut.
I sydvästra torghörnet stod Kombikiosken.
Essostationen från 1959.
Björks klädaffär i "Lövhyddan" uppförd 1960.Vykort av Rafael Sjöblom.
Frisersalong Bojan.Skönhetssalong Gerbera. F.d. mejeriet till vänster och f.d. landskommunens kommunalgård till höger.Österbottniska Posten
Vid mejeriet fanns Herkepeusas potten.Einar Hedström.
Framför Sockenstuguberget där spöpålen finns står Lotte von Essen och hustru Karin.
Minnestavlan över TrivialskolanAlfred Huldén. mellan fönstret och gaveln
F.d. Lägre elementarskolan från 1729Erik Birck, nuvarande Rådhuset.F.d. skolbyggnaden från 1852.Erik BirckStrax till vänster om trafikmärket finns en gatuskylt av den emaljerade typen från 1945.Erik Birck.SollefteågatanÖsterbottniska Posten. västerut med Brostugan i fonden.
Arbetena med stenplintarna leddes av Erik Ahlnäs.William Wik. Läs mer:
Fler panoramor.
(Inf. 2006-03-18.)