Panorama från Rådhusets gårdsplan söndagen den 17 juli 2005 klockan 22:10—22:12

Att panoramafotografera en fyrkantig gårdsplan med vidvinkel leder tíll
rätt dålig passning mellan de olika bilderna och en hel del lappande och lagande.

Infarten från Kyrkogatan.
     Situationsplan i brandförsäkringsinstrument från 1885.Erik Birck.
Foto: F.L.
En gång i tiden ”bilstall” för Röda KorsetsErik Birck. ambulans.
      År 1899 förfärdigade Henrik Henrikson en bro över järnvägsspåret å Rådhusgården. Notering i stadens räkenskapsböcker tillhandahölls av Lars Pensar.
Någon av dörrarna leder till vedlidret där Bror Johannson med bror sågade ved. Erik Birck.Det stora antalet ”tuppar” är ett minne från Lägre elementarskolans tider.Erik Birck.F.d. Heikelska, nuvarande Kivinenska gårdens tak skymtar i bakgrunden.Woldemar Backman.  Uthus tillhörande ”Döbelns gård”.Järnvägen ned till AndrasjönJ. L. Birck gick mellan uthuset och farstukvisten.J. L. Birck Flygeln mot Sollefteågatan uppfördes 1852.Erik Birck.
     I den gamla sessionssalen finns minnestavlan över Petter Persson Klockars.Minnestavlan.
Att de båda husen byggts ihop någon gång efter 1885 kan man se på ett brandförsäkringsinstrument från det året.Alfred Huldén.
     Lodet till det gamla rådhusuret står strax till vänster om stupröret.Minnestavlan.
Skolbyggnaden från 1729 står på platsen där Nykarleby trivialskola verkade 1640—81.Alfred Huldén.
     1955 togs entrén mot Kyrkogatan upp och tillbyggnaden i hörnet tillkom.
.  Läs mer:
Rådhuset i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2005-11-01.)