Panorama från Stadsträdgården den 18 juli 2005 klockan 21:06—21:08

Panorama från Stadsträdgården den 18 juli 2005 klockan 21:06—21:08

Infarten från Seminariegatan.
Foto: F.L.Läs mer:
Tädgårdsmästarbostaden.
Fler panoramor.
(Inf. 2005-12-18, rev. 2017-01-21.)

 

Högstadiet stod färdigt till höstterminen 1978. Språklaboratoriet närmast är gemensamt för högstadiet och gymnasiet.I början på 1990-talet tillkom sadeltaket. Sophuset brann vintern 2006–2007 och ett nytt uppfördes sommaren 2007.

På den nuvarande parkeringsplatsen, f.d. seminariets sportplan, byggdes stadens första tennisbana i början på 1980-talet. Beroende på att den var ett svartbygge eller av andra orsaker försvann den småningom.

Panorama från Skogsparkens skola.

Framför växthuset som byggdes 1961Hufvudstadsbladet. skymtar Leos blå ”båtbana”. I växthuset byggt 1948 och rivet i juli 2005 utspelar sig Röik.Peter Sandström. Strxa till höger svingar mor gräftan i Laudatur.Strax till vänster om gården gick gränsen mellan staden och landskommunen fram till kommunsammanslagningen 1975.Uppssslagsverket Finland.
     Bror och Karin Sandströms bil.
     Här utspelade sig gräftdramtiken i Laudatur av Peter Sandström.Uppssslagsverket Finland.
Där Trädgårdsmästarbostaden finns i dag och Erik BergmanUppssslagsverket Finland. och Peter Sandström är uppvuxna stod greve Clas TottsV. K. E. Wichmann. residens.V. K. E. Wichmann. Ett minne från den tiden, mitten av 1600-talet, är källarvalven under södra delen.
     Ett minne från en annan tid är spaljén kring uteplatsen omgärdad av rävtanor.
Dörren längst till höger leder till Blomsalen där Mästarns samlingPeter Sandström. utspelar sig.På bortre sidan finns minnesplatta över Erik Bergman.V. K. E. Wichmann.
      Staden och desss omgivningar har på senare år översvämmats av trafikmärken för snöskoterleder.
     Hustru Karin skymtar.