Ritningar till Normalskolans nya hus

Normalskolan byggd 1906–07 i jugendstil, ibruktagen i januari 1908 och urbruktagen våren 2014 är stadens ståtligaste byggnad. Huset stod i drygt 100 år utan problem, men på 2010-talet började eleverna och lärarna få hälsoproblem.

Ritningarna från 1904 är uppgjorda av arkitekt Karl Viktor Reinius. Här finns två omgångar ritningar. Ett förslag med lite mer dekorationer och en bantad som är ”Gillad och till efterrättelse faststäld. Helsingfors å Ekonomidepartementet i Kejserliga Senaten för Finland, den 20 Februari 1905”.

 


Förslag. Här har arkitekten blandat bort sig och skrivit ”Fasad mot Westralånggatan”. I samband med stadsplanen av år 1912 fick gatorna nya namn och Westra Långgatan blev Seminariegatan. Förstoring.Fastställd. Turellerna, Minervas uggla och jordglob samt klockan i tornet har utgått. Ett källarfönster har tillkommit längst söderut och entrédörrarna har fått lite ändrad utformning. Förstoring.

 


Förslag. Här har arkitekten blandat bort sig och skrivit ”Fasad mot Boulevarden”. Esplanaden hette i stadsplanen av år 1858 Rådhusboulevarden. Förstoring.Fastställd. Turellerna, Minervas uggla och jordglob samt klockan i tornet har utgått. I stället har taket på den södra flygeln valmats vid gavlarna. Också skylten NORMALSKOLA har utgått. Ett källarfönster och en ventil har tillkommit öster om entrén. Ventilationshuvar och skorstenar saknas. Förstoring.


Förslag. Förstoring.


 
1. Entréhall. Vid trappan fanns INNE/UTE-skylten som visade var man skulle vistas på rasten.
2. Ventilationsgaller och -kanaler i väggar.
3. Tänkta kakelugnar som i sent skede ersattes av vattenburet värmesystem.
4. Kolkällare som i början av 70-talet ombyggdes till träslöjdsal.
5. Lärarrum med tornet ovanför.
6. Sekundärtrappa.
7. Fyra dörrar till de södra klassrummen. Mellan de nedre stod stadsmodellen innan den flyttades till Stadshuset.
8. Öppningen till läktaren som användes som syslöjdsrum var ígenbyggd redan i början på 70-talet. Bollar brukade fastna bakom balustraden. Till julfesterna byggdes mot väggen en scen med ridå. Efter min tid togs en scenöppning upp i väggen mot duschrummen och man fick då en permanent scen.
9. Materielrum med bland annat uppstoppade djur, solsystemsmodell och en modell av Notre-Dame. På den tiden visste jag inte vad strävpelare och -bågar var, så jag trodde att modellen var halvfärdig. En halv trappa upp förvarades de klassiska skolplanscherna.
10. Spiraltrappa för vindstillträde och möjligen utrymning från plan 2. Högtidsstunder när man sista dagen före jullovet fick springa runt på vinden.
11.

Spännbockar för bärning av festsalstaket.

12. Jordglob och Minervas uggla som ej förverkligades.
13. Ventilationshuvar.
14. Tureller som ej byggdes utan det blev en valmning lika östra gaveln.Ritningar ur Nykarleby stads arkiv, samling Normen. Leif Sjöholm, bildredaktör för Normens skolas 100-års historik, tillhandahöll.


Läs mer:
Normalskolan i kapitlet Fakta.
Närbild från luften.
Fler ritningar.
(Inf. 2023-01-25, rev. 2024-02-25 .)