Snusdosa

Snusdosa av bleckplåt med värdshuset på Brunnsholmarna i relief. Har varit försilvrad. På locket står ”NYKARLEBY” och ”BRUNNSHOLM”.
Tillhör Nils Karhunmaa.
Foto: Lars Pensar.
Läs mer:
Som förlaga har förmodligen detta kort använts.
Frimärksskrin.
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler souvenirer.
(Inf. 2011-11-10, rev. 2012-01-23 . )