Julsymbolen i Jeppo, det gamla kommunvapnets ränker

2010

2011


För drygt tio år sedan (ca 2000) började Jeppo Lions Club tillverka en julillumination med det gamla kommunvapnet som förebild. Kommunvapnet var i bruk från den 28 december 1965 till 31 december 1975 då Jeppo, som en primärkommun uppgick i det s.k. Stornykarleby.

Tillverkningen har försiggått och försiggår i Viking Backs snickeriverkstad, där en monteringsform för komponenterna möjliggör rationell tillverkning. Antalet tillverkade julsymboler hittills rör sig mellan 200 och 300 stycken, kan Sven Simons berätta. Innevarande år, 2010, har hittills 17 st. exemplar förfärdigats under gemytlig samvaro.

Julsymbolen är:24 cm bred, 25 cm hög och tjockleken är 7,5 cm. Inuti finns en 15 W lampa som lyser upp symbolen. Ränkerna är tillverkade av vitt björkfaner medan bakgrunden är blodröd. På kommunvapnet var ränkerna något gulfärgade medan på julsymbolen har de vit färg.

I Jeppo centrum hänger ett maxiexemplar på ca 2 m x 1,5 m.

Medan monteringen och limningen sker för hand, har ända från början ränkerna skurits till med laser, en metod som Stig Lindén svarar för.

Förutom julsymbolen tillverkas även en Jeppo-lykta och en Jeppo-vimpel för försäljning av Lionsklubben. I år och kanske en del år framåt säljs även ”Tjära mor” – tjära i både dunk och flaska till hugade köpare. Ett kulturarv från denna bygd!
Jeppobördiga Sonja Nyholms ränker på hennes lada vid Forsvik.
Foto: Lars Pensar, december 2010.

(Inf. 2010-12-07, publ. 2010-12-15.)

 

2011


Kompettering med bilder av maxiexemplaret:
Jeppos officiella ränker är uppsatta vid vägen utanför Jeppo ungdomsförenings hus.
(Inf. 2011-12-21.)


Lars Pensar tillhandahöll och berättade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Rev. 2014-07-25 .)