Karlberg, Tyskland

Hej!
Här kommer en bild av vår Nykarlebystjärna i Bad Kreuznach. Tillverkad av Ann-Maj Smedman som vänligen sände den per post till oss i Tyskland. I år lyser den för första gången upp vårt fönster och intresserade grannar har redan hunnit fråga varifrån den kommer, så Nykarleby blir ju litet känt på detta sätt.
      Tack för ett trevligt år med Nykarlebyvyer!
      Peter & Maria Karlberg
      Bad Kreuznach
      Tyskland


Nykarlebystjärna hos Åström, Mariehamn.
Foto: Peter Karlberg.


Läs mer:
Peters koppling till Nykarleby.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Inf. 2009-12-23, rev. 2009-12-24.)