N Y K A R L E B Y.

Nykarleby tändsticksfabrik.
ca 1872 - 1905

I Sydösterbotten, i Vasa län vid Bottenvikens kust och Lappo ås mynning ligger Nykarleby. Stadsrättigheter fick Nykarleby år 1620. En eldsvåda förstörde staden nästan fullständigt år 1858. Ett tjugotal år efter detta inleddes tändstickstillverkning i staden.
Den år 1872 grundade fabriken inledde verksamheten år 1873 under ledning av Alfred Häggblom. År 1874 tillverkades tändstickor till ett värde av 12.400 mark. År 1876 var produktionen värd 30.000 mark och fabriken hade 26 anställda. År 1886 arbetade 30 personer vid fabriken och där tillverkades 2.000 lådor tändstickor, till ett värde av 20.000 mark.
När fabriken vid skiftet mellan 1880- och 90-talet ombildades till bolag drevs den av Isak Sveldin. [Skall vara Svedlin.] Under hans tid uppgick den årliga produktionen till omkring 12.000 mark.
År 1897 ägdes fabriken av E.E. Davidsson, som uppgav årsproduktionen till omkring 1.400 lådor tändstickor. Efter E.E. Davidssons död övergick fabriken år 1902 till hans arvingar. Dessa lyckades inte få produktionen att fungera, för följande år uppgavs produktionen till endast 500 lådor tändstickor. Följande år stod fabriken och 1905 tillverkades med en styrka av 15 man 600 lådor. Efter detta upphörde produktionen.

Nykarleby Tändsticksfabriks etiketter.Översättning av sidan om Nykarleby tändsticksfabrik i Matti Tamminen (1989) Suomalainen tulitikku ja sen valmistajat 1840—1985. Eftersom originaltexten var maskinskriven, roade jag mej med att undantagsvis använda typsnittet Courier.
Juhani Nyman tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Tändsticksetiketter.
(Inf. 2003-12-06.)