Takmålningar i Nykarleby kyrka

"Takmålningen föreställer en symbol för den Heliga Treenigheten och framställer dogmen på ett intressant men mekaniskt sätt.", skrev Lars-Johan Sandvik i följebrevert till bilden.
Målningar av Daniel Hjulström 1749.
Foto: Mikaela Nyman (2003).


Versrader ur Psaltarens 150 och sista psalm basuneras ut från det runda molnet. Runt omkring finns citat från 2 Mosebok, Malaki och Uppenbarelseboken. Karl XII:s bibelöversättning av år 1703 var den gällande när målningen tillkom, det är dock mig obekant om det är den som använts. För pekaren över texterna för att läsa dem!

Psaltaren 150 enligt Bibelkommissionens provöversättning:

1Halleluja!
Lova Gud i hans helgedom,
lova honom i hans makts fäste.
2Lova honom
för hans väldiga gärningar,
lova honom efter hans stora härlighet.
3Lova honom med basunklang,
lova honom med psaltare och harpa.
4Lova honom med puka och dans,
lova honom med strängaspel och pipa.
5Lova honom med sljudande cymbaler,
lova honom med klingande cymbaler.
6Må allt vad anda har lova Herren. Halleluja!


Läs mer:
Bibelöversättningar i Uppslagsverket Finland.
Kari Appelgren om målningarna.
Zachris Schalin om målningen.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2003-10-05.)

[4b] Lofver honom med stränger och pipor. [3b] Lofver honom med psaltare och harpor. [5a] Lofver honom med clara och cymbaler. [5b] Lofver honom med välklingande cymbaler. [1b] Lofver honom i hans machts fäste. Gud öfver alt Son Fader Den Helige Ande Gud eller  INRI [Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum/Jesus från Nasaret judarnas kung] Jag såg en Ängel nederkomma af himmelen, han hade nyckelen till afgrunden, och en stora sådio i sine hand. Up.B.  20.1. [Mal. 2. v. 7.Ty prästens läppar skall förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun - Han är ju Herren Sebaot..] [6] Alt thet anda hafver lofve Herran. Halleluja. [4a] Lofver honom med trummor och danser Priser med mig HERRAN och låter oss med hvar annan upphöija hans NAMN. Ps. 34.4 Är icke [1a] Halleluja. Lofver Gud i hans helgedom:  Ps. 150 [2a]Lofver honom i ... [2b] Lofver honom ... [3a] Lofver honom med ... Är icke Är icke är är är Ett är Tre En stark Ängel nederkommer af himmelen klädd med en sky.  Och en regnboga öfver hans hufvud och en öppen bok uti hans hand.  Up. B.  10.1. 2 Mos. B. 20.24. ...