Andrasjön

Andrasjön innan man 1979 började anlägga vågbrytare. Av någon anledning är ”hamnsmackon”, roddbåten närmast stranden, inte förtöjd vid dess vanliga plats bryggan. Alltid när man kom ner till hamnen hörde det till att vid strandbrynet söka vackra flintstenar som kommit som ballast.


Andrasjön.

Mot sydväst, troligen på 1970-talet.
Foto: Håkan Wenelius. Stig Haglund tillhandahöll. På förstoringen kan man bland annat se att det står ”NYKARLEBY HAMNSMACKO”.


Läs mer:
”Hamnsmackon omnämnd i Sjötjocka av Karl Wenelius.
(Inf. 2003-11-09, rev. 2012-09-25 .)