66. UUSIKAARLEPYY, NYKARLEBY
Nykarleby centrum

Nykarleby grundades 1617 [skall vara 1620] i närheten av en gammal handelsplats. Strax efter den förödande branden 1858 fick staden en modern rutplan som underströk brandsäkerheten (Carl Albert Edelfeldt). Den gamla trähusbebyggelsen är från 1860- och 1870-talen. En del av byggnaderna är rikt dekorerade. Nybyggen och rivningar har splittrat den traditionella, för sin tid typiska stadsbilden.
     Träkyrkan i Nykarleby som har ritats av Elias Brenner byggdes 1708—10. Till formen är den en långkyrka med västtorn och korsarmar på var sida om långhuset. Kyrksalen har trävalv med målningar (bild) från 1749 (Daniel Hjulström). Den separata klockstapeln är från 1702. Nära kyrkan ligger den gamla trivialskolan, vars träbyggnad eventuellt härstammar ända från 1640 [från 1729].
     På andra sidan ån ligger en intagande brovakatarstuga och något längre norrut seminarieområdet som grundades 1873.
 
 
  
67. UUSIKAARLEPYY, NYKARLEBY
Kuddnäs

Längs vägen till Jakobstad finns gammalt byggnadsbestånd av stort kulturhistoriskt intresse. Zacharias Topelius födelse- och barndomshem Kuddnäs har varit museum sedan 1934. Det vitrappade karaktärshuset byggdes i slutet på 1700-talet. En vacker björkallé [skall vara allé med bl.a. björkar} leder fram till gårdsplanen som flankeras av ekonomibyggnader.
     Nykarleby museum, det tidigare Herlers museum, är inrymt i en gammal tullstuga som möjligen går tillbaka till 1600-talet. Husets nuvarande exteriör torde härstamma från 1800-talet. På gårdsplanen står två gamla bodar.Jouni Kaipia och Lauri Putkonen (1997) Arktitekturguide till Finland.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt i Nykarleby av Regionplaneförbundet för Vasa län.
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2006-08-19.)