Vid sökande efter namn på backar, lindor och ägor av diverse slag har jag hittat ett arrendekontrakt gjort av Nykarleby stad i maj 1922:


Sommarens gröda 1922


Arrendetiden för tio år:
Sorvistmossa potatisland; änkan Kajsa Holmström, arrende 2 mk per år.

För Rijärvi inget anbud inlämnat.

Arrenderätten för tre år till den del av Kampåkern, som återstår, sedan till wederlag för begravningsplats nödig del tagits; byggmästare Aug. Björklund, 200 mk per år.


Arrenderätten för ett år för följande områden:
Leppogubben; lotten
nr 1: Niklas Backlund 470 mk per år,
nr 2: Sigfried Hellman 510 mk per år,
nr 3, Lovisa Högström 700 mk per år,
nr 4, Sigfried Hellman 500 mk per år,
nr 5, lotsen Nils Rank d.ä. 362 mk per år,
nr 6, Anders Åström 265 mk per år.

Djupstens holme, handl Joel Nordling 75 mk per år.

Stubbkärret; torparen Oskar Rosenblad 40 mk per år.

Ca 1/3 av beteshage vid Andrasjön, strax söder om järnvägslinjen, handl. K Granberg, 300 mk.

Stenbacksåkern; gårdsägare Sigfried Hansson 210 mk.


Bärgningsrätt utan rätt till bete:
Fåfängan med skyldighet att avmeja gräsväxten till midsommar, åkaren Gustaf Kronqvist, 116 mk.

Topeliusparken, polis Edvin Markkula 155 mk.

Järnvägsparken [Rummelbacken], Axel Anttila, 390 mk.

Åstranden söder om bron, västra sidan med f.d. badhustomten, Lovisa Kronqvist 106 mk.

Söder om bron på östra sidan om älven, Axel Kisor 140 mk,
norr om bron t.o.m. strandområdet vid parken och trädgården, Edv. Markkula 275 mk.

F.d. Thulins trädgård samt området mellan parken och trädgården, gårdsäg. Wiktor Nylund 80 mk.

Området norr om fru Lundbergs gårdstomt 80 mk.

Tullstranden med undantag av badhustomten, fiskaren Johan Boman 326 mk.

Jeansborgsgatan, gårdsägaren J. Birck 26 mk.

Området mellan Björklunds gårdstomt och seminariets staket, gårdsägare Anders Engstrand, 180 mk.

Järnvägsvallen från Stennästräsk till Nybergs ria, polis August Svanbäck 175 mk,
d:o till grinden å Andrasjövägen, handl. Joel Nordling 150 mk,
d:o från Innarbäcken till Kovjoki torp, Oskar Rosenblad 25 mk.

Stadens esplanader, Bror Nylund 100 mk.

Brunnsholmen, sågäg. Höglund 66 mk.


Renhållningen av
torget överlämnades åt Fredrika Friman för 12 mk per gång samt krattning av torget för 2 mk per timme.

Stora bron åt densamma för 10 mk per gång.

Topelius parken åt Anna Eriksson för 800 för sommaren. Fåfängan åt densamma för 125 mk för sommaren.

Esplanaderna åt Sanna Loukku för 2 mk per timme.Ja, jag har haft nöje att se vilka områden som staden ”skötte på detta sätt”. Sen dessa mänskor som påträffas i andra sammanhang. Några levde ännu när jag var i skolåldern. Andra har kommit fram i andra texter och sammanhang. Endel är helt obekanta, fastän jag tror mig känna till vissa av ättlingarna p.g.a. släktnamnen.

Sen visar ju denna arrendeförrättning vilket stort behov man hade av gröda för sina får, hästar och kor. Jag kommer väl ihåg hur det var ett visst ”kappande” om att få komma och bärga gräsväxten på gårdsplan och brandgatan på Bankgatstomten. Många år var det ”Skata-Hjalmar”, Valfrid Klings morbror som gjorde det, men även nån för mig obekant i staden. Jag tror att de aldrig behövde ge nån ersättning för det. Skata-Hjalmar kom någon gång på våren med en lekgädda eller vintertid med lake. Det var i så fall ersättning i natura.

Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll


Läs mer:
Sommmarens gröda 1920.
(Inf. 2004-11-21.)