Interiörer från Österbottniska Posten


Mina kunskaper om tryckerimaskiner är ytterst bristfälliga, men jag har dristat mig att gissa vad som finns på bilderna.Sättningsmaskin.Tryckpressen.


Avfotografering av ett foto som hängde på väggen. Ett annat taget vid samma tillfälle.

Trefaselmotor för någon remskivedriven maskin.

Klippmaskin.Bigningsmaskin? Med en sådan gör man ett spår så att något som ska vikas får en snygg vikning.Foto: Holger Haglund.
Stig Haglund tillhandahöll.
Koloreringar av Peter Gullback 2020-09-27.


Läs mer:
Österbottniska Posten av Erik Birck.
(Inf. 2007-04-22, rev. 2020-09-27 .)