Torget omkring 1910


Den äldsta bilden i Gerda Mattssons samling. Notera dels menageriet, dels färgsättningen på våghuset. Mycket trevligare än det vitgrå
målade. Bilden verkar vara tagen från sedermera Laqvists trappa.Karleborgsgatan omkring 1900
Henry Brunell tillhandahöll, Lars Pensar digitaliserade.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
Edvin Marklund berättar om marknaderna.
(Inf. 2009-06-29, rev. 2009-06-29.)