Forsby-Ytterjeppo
hembygdsförenings
höstutflykt 2006


Hej!
Var på resa med Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening. Vi var över 50 pers. för 3 fick stå hela resan. Vi var tillbaka på torget 17.00. Skickar programmet.
StigForsby-Ytterjeppo hembygdsförening ordnar en bussresa:

"I Fädrens spår"
lördag 9.9.2006.

Start från torget kl. 12.00. Prästvägen-Brännan-Sorvist-Dalas-längs byvägen-Munkgrottan-Kärras (Jutas småhus)-Harald-Soldattorpet.

Lars Pensar berättar om bebyggelsens historia, minnesvärda personer och "industrier". Preliminärt beräknas att vi återvänder kl. 16.00. Förplägnad medtages. Vi håller oss denna gång på östra sidan av älven. Nästa gång kör vi på västra sidan.

Som vi alla vet faller Fädrens gärningar snabbt i glömska. Vi vill med detta fördröja glömskans negativa verkningar.

Alla intresserade välkomna!
Kostnad 5 euro/pers, el. 10 euro/familj.
Styrelsen


Stig Haglund tillhandahöll avskrift av programmet. Synd att man inte var i staden den dagen.

 "Munkgrottan" eller "Steinstugon" som Forsbyborna kallat den. Är inte månne Munkgrottan en benämning, som sen Gånge skrev sin skröna, även kom i användning.

Foto och kommentar: Lars Pensar.
(Inf. 2006-09-10.)