Kraftverket
Bukten är nästan försvunnen på grund av landhöjning, forsrensning och kraftverksbygge. Lybeckska gården döljs av byggnaden som innehöll stadsbastu, reningsverk och tvättinrättning, och bron har försvunnit bakom det gamla kraftverket (1926) och den nya dammen (1984). Gråstensmuren inne i viken låg en tid dold under muddermassor, men numera är den åter framschaktad. Man kan dock fortfarande vid kraftverkets nock se ”kyrkans torn mot morgonskyn som glöder”. Stranden till vänster kallades Tullstranden, eftersom den låg nedanför den norra tullen. Stadens museum är sedan 1952 inrymt i det gamla tullhuset.
Juni 2002.
Tillbaka