"Nyykaabibässin" på Storbron

"Nyykaabibässin" på Storbron.

Sommaren 1899 när sträckan till Andrasjön byggdes. Stadskvarnen till vänster och Brunnsholmarna till höger. Räcket för gångvägen över kvarndammen.

Bilden finns även i Den smalspåriga järnvägen av Erik Birck. Mikael Schalin tillhandahöll denna av betydligt bättre kvalitet.
Foto: J. Schalin.Läs mer:
Hela bilden.
Den smalspåriga järnvägen av Erik Birck.
(Inf. 2006-03-12, rev, 2022-10-19 .)