"Från topp till tå min nymf jag granskar; bedrövlig syn."

En rad ur Epistel nr 28, Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad av Carl Michael Bellman.

Kajen vid Gamla hamn, mot öster. Kajen vid Gamla hamn, mot öster.


Här kan vi se de sista resterna av stadens stolta sjöfartstraditioner rasa ner i älven. Efter att landhöjningen medfört att påltopparna kommit över vattenytan sker förfallet vädigt snabbt. Notera trappan till vänster.
Foto: FL, juli 2003.


Läs mer:
Förstoring.
Detalj av vänstra delen.
Detalj av högra delen.
Kajen i betydligt bättre skick.
Gamla hamn av Einar Hedström.
Gamla hamn är ett kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt.