Nykarleby museum

Längst till vänster skymtar f.d. V.K.E. Wichmanns gård och därefter den f.d. stympade köttkontrollen, som var betydligt mer spännande innan skärmtaket revs. Museet, f.d. Norra tullhuset i mitten. Ankaret som numera finns vid kyrkan var tidigare uppställt till vänster om björken, som jag hela min barndomstid drömde om att få bygga en ”kåta” (koja) i. Den månggrenade stammen hade varit – och var till hösten 2011 – en ypperlig plats för en dylik.

”I boden lär finnas en höghjuling, möjligen direktors Hedströms” hade jag skrivit. Lars Pensar redde ut saken: ”Nej, den är tillverkad av Jussilabon Alf. Björklund. Förvaras på museet men borde doneras till Munsala hembygdsmuseum.”Nykarleby museum
Nykarleby museum från Från sydväst.
Foto: Lars Pensar, 1986.


Läs mer:
Nykarleby museum av Erik Birck.
Nykarleby museum av Oskar Holmqvist.
(Rev. 2015-01-05 )