Ångaren Belbas
Ångaren Belbas ägdes av befälhavaren ”brännvins Jakobsson”, Paul Jakobsson och Hermansson som senare bytte namn till Rajander. Fartyget gick med styckegods på hamnar i Bottniska viken, Åland, Öland och Norrköping. Gick på grund på 1920-talet vid Kallan utanför Jakobstad. Vintertid låg ångaren i Vasa. Vilhelm Marklund var maskinist.”ångaren Belbas” vid ångbåtsbryggan, Andrasjön.
Notera magasinet till höger.”På ångaren Belbas.”
På frälsarkransen står belbas och Vasa.

 


Gösta Fagerholm tillhandahöll bilder och fakta.


Läs mer:
Ångaren Belbas icke förolyckad i Österbottniska Posten.
Med fartyget transporterades varor till Caséns affär.
Detalj av fartyget.
Detalj av besättningen.
(Inf. 2004-12-26.)