Blomströms i början av 1900-talet


Gustav Adolfsgatan 9, korsningen med Sollefteågatan mot sydost.
Foto: Vid Nykarleby museum, Lars Pensar tillhandahöll.


Notera den stagade stolpen, papptaket och de kraftiga knutlådorna. På en detalj av hörnet kan man förutom urskylten se tre gatunamnsskyltar. Med ledning av dessa kan fotografiet dateras till tidigast 1913 och förmodligen senast hösten 1917.


Läs mer:
Byggnaden från sydost och mer fakta.
Urmakare i staden i kapitlet Hantverkare av Erik Birck.
Urmakare Rudnäs ur.
(Inf. 2003-11-23.)