Liljeström 1964


Gustav Adolfsgatan 41 vid korsningen med Fiskaregränd, mot nordost.
(Dåvarande Gustav Adolfsgatan 29 vid korsningen med Fiskaregatan.)


Mitt barndomshem. Gården till vänster som uppfördes av byggmästare Paasila köptes på hans konkursauktion av kommunalrådet Thure Granqvist, ägs numera av Bo Kronqvist.


Läs mer:
Ritning och ägarlängd.
Familjeporträtt från tiden.
(Inf. 2004-01-06.)