Rivning av gamla omklädningshuset vid Juthbacka 2014


I och med att simbassängen (som i.o.f.s. inte varit i bruk på många år) fylldes igen för några år sen och man också byggt ett nytt servicehus med bastu, blev det gamla omklädningshuset obehövligt.

 


Den 27 maj började man riva huset. Förstoring.

 


Förstoring.

 


Den 2 juni var det dags att bila bort grunden. Förstoring.

 


Förstoring.

Foto: Peter Gullback.


Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.
Fordon.
(Inf. 2014-06-23, ev. 2014-06-23 .)