Älvpanorama i vårvintertid 1984Nästan samtliga avbildade byggnader är/var sedan före stadsbranden 1858. Från vänster: Kyrkan, klockstapeln, Södra tullhuset eller den s.k Döbelns gård, Heikelska gården och Stadskvarnen. Bryggeriet grundades 1864, men om sockeln i buskaget vid strandkanten är från det året är mig obekant.

Foto: F.L., mars 1984.


Läs mer:
Nästan samma vy en sommardag.
Detalj.
(Inf. 2004-12-02.)