Blombergs – F.d. Lillollas kaplansbol 2004Bankgatan 20, mot nordost.
Foto: Lars Pensar i september 2004.


Lillollas kaplansbol finns inte mera. I början av 1920-talet avyttrades det och Värnamo nära staden blev kaplansgård. År 1928 kom prästgården på Lillollas i Fanny Lundbergs ägo. Tre år senare lät hon en byggmästare flytta den till tomten på Bankgatan 20 inne i staden. Där står den väl vårdade hemtrevliga gamla prästgården med de fem rummen, de ursprungliga dörrarna med sina antika låshandtag och de gamla stora fönstren med sina genuina låsanordningar. Sedan ca 35 år ägs och bebos den av kötthandlare Hugo Gleisner med familj.


Johannes Kronlund, Vasabladet 1977 i den tvådelade artikelserien Släkten Elenius-Jungarå.
Lars Pensar tillhandahöll.


Familjen Kjell Blomberg köpte gården 1994, träden planterades 2002 i samband med att Bankgatan grundförbättrades. Henrik Frilund med familj äger gården sedan januari 2018.


Läs mer:
Den 4 januari 1836 dansade Zacharias Topelius på Lillollas.
Det som vi en gång trodde var Lillollas kaplansbol i Forsby.
Gården på ursprunglig plats.
Gården på ursprunglig plats.
Förstärkta kyrkofullmäktige om Lill-Ollas kapellansboställe i Österbottniska Posten 1923.
Ägarlängd över Lillollas hemman av Rudolf Olson. 1997
F. d. Forsbacka kaplansbol.
Nykarleby Båtvarvs skylt finns i gården.


(Inf. 2004-09-19, rev. 2022-10-26 .)