Ämbetshustomten 1955
Sture Sund på på blivande ämbetshustomten.
Sture Sund på på blivande ämbetshustomten.


Bilden togs för att föreviga Sture Sund, men ett par andra saker dokumenterades också. Rakt bakom honom Finnströms gård.
     I bakgrunden till vänster strax framför Liljedahls affärshus (f.d. Hugo Strandbergs kött- och matbutik) skymtar betongrör. Eftersom vatten- och avloppsledningen från torget till sjukhuset byggdes 1955 kan bilden dateras på basen av rören.
     Att det så tidigt funnits en minigolfbana var en överraskning för mig. Jag kände till endast den som i mitten på 1980-talet anlades vid Juthbacka. Vet någon något om banan?


Elisabet Sund tillhandahöll bild ur Linnéa Sunds fotoalbum.


Läs mer:
Skridskobanan som fanns på tomten.
(Inf. 2008-02-03, rev. 2011-02-06 .)