Olsons på 1950-talet


Bertel Olson framför sin gård under tillbyggnad. Till vänster i bakgrunden gaveln på f.d. Joel Nilssons gård som senare köptes av plåtslagare Emil Grön. Mellan husen en skymt av f.d. kraftverksmaskinvakt Helge Solvins gård.


Huset har tidigare varit höbärgningsstuga i Lippjärv och tydligen ägts av Nestor Frilund därstädes, eftersom han 1936 sålde den till Joel Ahlström, som flyttade den till stan och byggde upp den på tomten Grev Tottgatan 10. År 1938 köptes huset av postiljonen Bertil Olson och hans hustru i första äktenskapet, Elsa född Ahlström. På 1950-talet tillbyggdes gården med ett rum och tambur och på 1970-talet installerades vatten och avlopp. Paret bodde där till Bertils död -93, och Elisabeth kvarbodde till 97 då hon överflyttade till Hagalund där hon avled 1999. År 2004 och -05 hyrde Källbackens kulturstuga huset.Postiljon Bertel Olson förevigad på en cykel av märket Husqvarna.
Postiljon Bertel Olson förevigad på en cykel av märket Husqvarna. Möjligen fotograferat utanför Hanséns Café. Finns det andra förslag?


Teamwork: Stefan Ågholm tillhandahöll bilderna, Stig Haglund digitaliserade den ena och Lars Pensar digitaliserade den andra och berättade.


Från Kulturstugans webbplats:

Varför? Vi har kunnat konstatera att det i vårt lilla svenskfinland råder stor okunskap om andra regioner än den egna. Under sommarmånaderna 2003 hyrde vi privat en stuga på Källbacken i Nykarleby för att kunna ge tak över huvudet åt gäster från södra Finland och från utlandet. Stugan hann inhysa bl. a. författare och journalister. Målgruppen för Kulturstugan 2004 är kulturarbetare, journalister och andra nyfikna sydfinlänningar som kan tänka sig att komma till Österbotten och under en kortare eller längre tid bekanta sig med ”österbottniska urinvånare” - och med vår stad. När någon kulturperson på annan ort känner behov av luftombyte kan hon eller han kontakta någon i arbetsgruppen, och om stugan är ledig är det bara att boka in sig. Vid sådana tillfällen när stugan inte har inbokade gäster kan den användas som samlingsplats för grupper som vill ordna bokdiskussioner, filmkvällar, pidroturneringar etc. (Uppgifter om hur man kan boka stugan finns på ”kontakta”-sidan!)
(Inf. 2009-04-24.)


*Bertel Olsons ”Lill-Fiat 600” med registreringsnummer VUB 14 restaurerad till toppskick av svärsonen Bjarne Ågholm. Bertel var svag för sina barnbarn Stefan och Annika och skjutsade ofta dem, mig och mina tvillingsystrar till Andrasjön för bad. Sex personer i den lilla bilen
! Förstoring.
Foto: F.L. den 6 juli 2018 vid Lybecksgatan. Tycker mig minnas att Bror Åströms röda Renault 8 hade VUB 13.

(Inf. 2016-06-06.)


Läs mer:
Bertel utsågs till brandchef 1939.
Blixten antände gård i staden. 1944
Granngårdarna. 1965
Skönt att gå med väskan. Sorteringen inomhus värst av Inger Luoma. 1972
Vackra Brudholmar med sorglig historia av Fjalar Zittra. 1991
På skridskbanan.
(Inf. 2006-02-11, rev. 2024-03-09 .)