NY RAMSÅG I NYKARLEBY

Mäenpääs ramsåg.
[Arbetaregatan 1 till höger om infarten till Westwood, mot öster.]

     Hr Armas Mäenpää har just nu byggt en såganläggning utanför Nykarleby invid Kovjokivägen. Då det inte finns någon ramsåg i hela omnejden kan det sägas att den fyller ett behov. Ramens slaglängd är 150 cm, och man beräknar att kunna avverka närmare 500 stockar om dagen. Även ny hyvelmaskin skall installeras, men det blir först i sommar. Sågningen vidtager i dessa dagar. Här ovan en bild av den nya sågen.


Vasabladet den 18 mars 1958.
Stig Haglund tillhandahöll.

Mellan sågen och järnvägen fanns en smalspårig ”järnväg” på träbockar. Ännu i början av 1970-talet (och kanske ännu senare) fanns så pass mycket rester kvar att den kunde fungera som lekplats. Vi Källbacksungar baxade då och då med förenade krafter upp ett hjulpar och rullade det på rälsen.Leif Westerlund hade mer fakta om järnvägen:

Den lilla järnvägen användes till att köra ut det färdigsågade virket när det
skulle staplas opp för att torka. När sågen var i full gång var det fullt med höga brädstaplar längs båda sidor av spåret ner till den egentliga järnvägen. Under någon period exporterades också virke och då kördes ner direkt till en järnvägsvagn som stod parkerad där den smalspåriga järnvägen slutade.
(Inf. 2009-08-10.)


Läs mer:
Mäenpää var maskinmästare vid Haralds såg & kvarn.
Mäenpää började verksamheten vid Gamla station.
Foto av Mäenpää.
Westerlunds snickeri, som senare övertog sågen, av Erik Birck.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur Vasabladet.
(Inf. 2004-11-23, rev. 2023-02-07 .)