Torkrian 1973


Vid korsningen Jeansborgsvägen-Östra åvägen, mot norr.
Foto: Lars Pensar.


Sänder ett hädangånget hus: Torkrian (törkriion) uppförd strax efter kriget och bortskaffad trettio år senare i mitten på 1970-talet. Flitigt använd som annonsplank, men nog torkades där en del säd också. [Torkrian var även ett populärt tillhåll för vissa ungdomsgäng och gick då under benämningen Rian-Rian.]


Läs mer:
Femtiotalets motsvarighet.
En anan Rian-Rian.
Kämppän.
(Inf. 2005-02-16, rev. 2020-11-21 .)