Homströms/Sandqvists gård


Efter att Sandqvists gård i snart tjugo år varit möbelaffär skall den nu försäljas och möbelaffären flyttas till Abekos lokaler eftersom det företaget skall upphöra med verksamheten. Inför den stundande försäljningen har Lars Pensar sammanställt en ägarlängd som jag till viss del kompletterat.

 

Före stadsbranden, gårdsnummer 2—3

  Tidigare ägare, se Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden av Woldemar Backman.
1802 Gårdsnummer 2—3. Stadsfiskalen i Växiö, R. V. Litzberg ärvde gården av sin far, rådman Gustav Litzberg.
1804 30/4 Köptes av handlande Reinhold Wilhelm Backman
1810 27/3 Mamsellerna Cajsa Brita och Anna Steckzen innehar tomt nr 1
1811 12/5 Reinhold Wilhelm Backman som tidigare ägt 2—3 Lilla Ågatan uppgick i denna tomt.
1824 14/5 Köptes av rådman och handlande Gustaf Adolf Lindqvist
1847 7/4 Köptes av Christian Wilhelm Sundström
1858
12—13/1
Nedbrann byggnaderna på tomten i samband med stadens brand


Efter stadsbranden, tomtnummer 43

1858 28/7

Tomterna i kvarter 16 utauktionerades. Tomt nr 43, f.d. 1—5, köptes av C. W. Sundström för 855 Rubel. (Endast C. J. Bergers, nr 42 var dyrare.)
1875 16/11 Gårdarna ej ännu brädfodrade, fick av magistraten anstånd ytterligare 4—5 år.
1892 29/8 Köptes gården av kronolänsman Elis Oskar Söderström.
1901 11/9 Köptes gården av fabrikör Herman Holstius.
1910 21/2

Köptes av Anders Wilhelm Blomqvist. Österbottniska Posten oktober 1909:

J.  H. Holstius arvingars gård, den största i Nykarleby har i dagarna försålts till A. W. Blomqvist från Kovjoki för 34.000 mk.

1918 7/10 Köptes gården av handlande Victor Holmström († 3/3 1961)
1961 Ärvdes gården av sonen Rudolf Holmström. († 5/12 1979)
1979 Hustrun Augusta († 20/12 1984), dottern Harriet och sonen Folke. (Bouppteckning 7/2 1980.)
1984 Dottern Harriet och sonen Folke. (Bouppteckning 9/3 1985.)
1987 7/12 Uthuset brann natten till den 8.
1988 22/7 Köptes gården av Astrid Sandqvist (Möbelaffär och begravningsbyrå. Affären fanns före det i lokalen längst norrut i ”Grönhuset”.)
2007 ?/1? Köptes gården av NKL-partners (Kronqvistbolagen, Stefan Nyman och Nykarleby lokalförsäkring, grundat 2003). I JT den 29.12.2006 stod att läsa: ”NKL-PARTNERS KÖPER ABEKOFASTIGHET”.
2008 I juli såg jag att gården åter var till salu, men det blev ingen försäljning.
2011 Annons för lägenheter som skall inredas i gården och bilder från renoveringen.Sandqvistska gården vid korsningen Bankgatan-Kyrkogatan. Gamla ägares namn har en benägenhet att stanna kvar trots att nya tillträder. Gården kallas fortfarande allmänt för Holmströms. Den mindre byggnaden mot Kyrkogatan är dess värre inte skyddad och kan komma att rivas. Den nya byggnaden skall byggas ”i samma stil”, vilket ibland kan vara väldigt långt från det gamla utseendet. Nykarleby boföringsbyrå verkade i hörnlokalen fram till 1978 när tygaffären Midinette flyttade in.[Jämför med bilden ovan hur gården såg ut nästan sju år tidigare och innan renoveringen! Och längan mor Kyrkogatan fick vara kvar. Förstoring.
Foto: Folke Holmström den 7 september 2013. Gårdsplanen vid samma tillfälle.
(Inf. 2014-01-29.)]Detalj av ingången som även var entré till Josef Herlers bokhandel.
Detalj av ingången som tidigare var entré till Josef Herlers bokhandel.


Interiör från möbelaffären. Detta som torde vara stadens längsta rumsfil försvinner när huset småningom byggs om till bostäder.
Interiör från möbelaffären. Detta som torde vara stadens längsta rumsfil försvinner när huset småningom byggs om till exklusiva bostäder. Den uppmärksamme kan vid besök i butiken ha sett en gammal souvenir vid kassan.

Foto: Lars Pensar, januari 2007.


Läs mer:
Vykort.
Gården 1983.
(Inf. 2007-01-13, rev. 2023-03-29 .)