Mauritz Siegfrids stuga den 25 augusti 1981


Seminariegatan 3 vid korsningen med Bergstigen, mot öster.
Foto: F. L.


År 1927 bodde Rika och Nanna Forsbacka i stugan. Mauritz Siegfrids sålde den åt Oskar Kronqvist som i början på 1980-talet byggde det hus som i dag står på tomten. Gården hyrdes i början på 1960-talet av mina föräldrar och var deras första gemensamma bostad. Två av mina systrar hann födas där, innan det blev dags att flytta till Gustav Adolfsgatan 29, numera 41, på Källbacken. Efter oss hyrde familjen Henry Blomqvist. Familjen Eino Näsi har också en tid bott i stugan.

Insynsskyddet i form av ett rött tygstycke hade förmodligen satts upp av medlemmarna i orkestern Mazeppa, (trodde jag tills jag fick veta att bandet upplöstes 1977) som hade sitt ”kämppä” i stugan.


*     *     *Syskonen Jarl och Åsa Ahlbeck med södra gaveln i bakgrunden, troligen 1948–49. Notera brunnen! Åsa iklädd folkdräkt blev sedermera gift med redaktören för kyrkohistoriken som gavs ut 60 år senare Förstoring. Tillhör Susanna Kallvik.Elisabet King tillhandahöll.
(Inf. 2015-02-15.)


Läs mer:
Knaperbo som fanns i sluttningen mot Kärleksstigen.
Mauritz Siegfrids minnen.
Mauritz Siegfrids målade i sakristian 1981.
Sömno-Lennart vände en paletå i stugan.
Kämppän.
(Rev. 2020-11-21 .)