Maria Castréns hem i Nykarleby, ”Solbacka”Stadsfullmäktige sammanträdde
den 17 dennes och behandlade bl. a. följande ärenden.
     Stadsläkaren Elisabet Backman beviljades 2 veckors tjänstledighet, från 23 mars till 6 april, med provinsialläkaren professor Wold. Backman som vikarie. Professor Wold. Backman befriades på anhållan från ledamotskapet i stadsfullmäktige och skulle i hans ställe inkallas d:r J. Qvist.
     Granskades och godkändes förslag till kontrakt för leverans av elektrisk energi från stadens blivande kraftverk till Soklot, Karby och Sundby byar.
     Arrendeavgiften för den av frk. M. Castrén till byggnadstomt inköpta »Forsåkern» bestämdes till fmk 150:— i året. [*]
     Stadsfullmäktige hade för sin del icke något att anmärka emot handl. Paul Skogs hos magistraten gjorda anhållan om delning av sin tomt.

 [* En synnerligen märklig upplåtelseform med både köp och arrende. Och ännu märkligare blir det när staden nio år senare inlöste Forsåkern av Lotte Dyhrs sterbhus 1935.]


Österbottniska Posten, 19.03.1926, nr 11, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Att Maria Castréns (1871–1969) gård vid Juthasvägen 4 byggd i mitten/slutet på 1920-talet hette Solbacka var nytt för mig.

Efter Castréns död ärvdes gården av hennes brorson Carl-Eric Castrén från Jakobstad.

Huset stod obebott i många år och köptes 1982 av HVC-läkaren Håkan Granlund med hustru Eila, som räddade det från sönderfall. Vatten och avlopp drogs in, huset renoverade i tre repriser och också bastun och bastukammaren i gårdshuset renoverades. Håkan: ”Där murade jag egenhändigt en öppen spis och lyckades få den att möta skorstenen från gamla plåtugnen. En bedrift jag sätter över min doktorsavhandling.

Håkan berättade att gårdshuset lär vara flyttat från Topelius sommarställe Majniemi på Alören. Det var en nyhet. Knappast gjorde man det i slutet på 1920-talet, men i samband med att stugan 1877 flyttades till Bonäs, kan uthus och/eller köksbyggnaden ha flyttats till staden. Och så småningom köpte Maria dem och flyttade till sin tomt. Det förekommer att byggnader flyttats både till och från skärgården. Ett exempel är grannhuset i norr.

Kataja och Thodén köpte gården 1987.

Maj-Lis Øvergaard köpte gården 2006.

Sonen Kjell Øvergaard ärvde gården genom gåvobrev 2010. Han bodde då i Vasa och planen var att renovera byggnaderna och gårdsplanen och sedan sälja. Efter några års renovering konstaterade han: ”Jag säljer inte utan flyttar in själv!” Och det gjorde han 2013.


Fotona tagna 1938 donerades till Sibielius-Akademin 1948 av John Roos och är hämtade från Finna.fi. De är delvis restaurerade.1. ”Maria Castrén på trappan till sitt hus (i Nykarleby).
Från nordväst. Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.


2. ”Maria Castréns hem i Nykarleby.
Från väster. Notera pärttaket, ”stuprören” i form av stänger, farstun md lunettfönster och den prydliga verandan på sydgaveln! Brutet tak förekommer på andra gårdar byggda på 1920-talet.
Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.

 

3. ”Maria Castréns hem i Nykarleby; gårdsbyggnad, exteriör
.
Från sydost. Från vänster: Bastu och bastukammaren, magasin med vindsutrymmen, vedlider och slutligen utedass med tömningslucka på gaveln.
Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.


På 2010-talet var bastuavdelningen förfallen och Kjell Øvergaard byggde om den till hobbyrum. Taket läckte in, muren och skorstenen var totalt slut, full med ruttna kajbon och norra stockväggen var rutten. Hela bastun revs, muren, skorstenen, samt den öppna spisen knackades ner, taket och stockväggarna renoverades, både inre och yttre taket lappades, ny isolering lades in överallt o.s.v.


4. ”Maria Castréns hem i Nykarleby; gårdsplan.
Trädgården med solur på piedestal och gårdshuset i högerkant. På andra sidan Juthasvägen (nr 11) vid korsningen med nuvarande Badhusstigen dåvarande Thunbergs gård. Sandströms magasin bortom gårdshusgaveln. Flygbild.
Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.

 

5. ”Maria Castréns hem i Nykarleby. Interiör.
Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.
 

6. ”Maria Castréns hem i Nykarleby; salen, flygel.”
Tänk så underbart det hade varit att vara gäst vid fullmåne och lyssna till Månskenssonaten spelad på konsertflygeln! Till vänster om fönstret en målning av kyrkan, möjligen från bryggeribacken. Tyvärr finns bild endast från andra hållet.
Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.
 

7. ”Maria Castréns hem i Nykarleby: Salen, flygel.”
Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.
 

8. ”Maria Castréns hem i Nykarleby; salen, interiör.”
Förstoring.
Sibeliusmuseums arkiv.
 

9. ”Maria Castréns hem i Nykarleby.”
Från vänster: Apoteksbacken vid Floraparkens södra ände, Holmströms magasin och nedfarten till Gråstenskällaren.
Förstoring. Panorama 2004.
Sibeliusmuseums arkiv.


Håkan Granlund och Kjell Øvergaard bidrog med fakta.
(Inf. 2023-03-09, rev. 2023-03-19 .)

*     *     *


Solbacka under Granlunds tid1. Sommaren 1982. Stor likhet med fotona från 1938.
Förstoring.

 


10. Sommaren 1982 står soluret fortfarande kvar. Och Granlund hade en giftgrön bil.
Förstoring.

 

11. Sommaren 1985 målades huset. En idyll – man kan tänka sig en tyllgardin som fladdrar till i det öppna vindsfönstret.
Förstoring.
 


12. Sommaren 1985 byggdes staket på baksidan mot älven. En klok försiktighetsåtgärd, för det är många barn som genom tiderna för sista gången gått på upptäcktsfärd dit.
Förstoring.

 


13. Vintern 1986.
Förstoring.


Håkan Granlund tillhandahöll.
(Inf. 2023-03-13.)


Läs mer:
Maria Castrén 80 år i Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-03-09, rev. 2023-03-19 .)