Södra Torggatan omkring sekelskiftet

Fr. v. rådmannen och konsuln Carl Nylunds gård nr 19 vid S. Torggatan [Sollefteågatan] med handelsbod och trappa, därefter G.M. Hedströms, från 1920 bryggmästare C.Hj. Laquists och från 1942 fabrikör John Joupers gård nr 18, därefter R.R. Eklunds hemgård utan nr och därefter sjökapten L.L. Lybecks, senare Axel och hans son Rickard Kisors gård nr 17. Foto omkr. sekelskiftet [1900], Herlers museum.
Fr. v. rådmannen och konsuln Carl Nylunds gård nr 19 vid S. Torggatan [Sollefteågatan, Andelsbankens hus] med handelsbod och trappa, därefter G.M. Hedströms, från 1920 bryggmästare C.Hj. Laquists [som drev caférörelse, seo.] och från 1942 fabrikör John Joupers gård nr 18, därefter R.R. Eklunds hemgård utan nr och därefter sjökapten L.L. Lybecks, senare Axel och hans son Rickard Kisors gård nr 17 [Lövhyddan].

Foto omkr. sekelskiftet [1900]. Herlers museum. [Sollefteågatan 9–3, mot västsydväst. Nästan samma vy.] Förstoring.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 594.


På en av de närmaste trapporna satt konsul Carl Nylund och konsul Petter August Lybeck och ”förde en lågmäld, fåordig diskussion”. På skylten ovanför den bortre trappan står ”COGNAC ROM & LIKÖR” och bortom den ”KRUTHANDEL”


Fick fotografiet av Holger Haglund 1988. I Kisorska gården öppnades år 1932 stadens första Alko.
Leif Sjöholm tillhandahöll bild skannad från Holgers glasplåt.


Läs mer:
”Nykarleby Vin- & Spritvarubolag rekommenderar, i en vördad allmänhets gunstbenägna åtanke, sitt välsorterade lager bestående af ...:”
Lövhyddan som byggdes på f.d. Kisors tomt.
Några ord av Bror Johansson.
Ungefär samma vy 1942.
Ungefär samma vy i slutet på 1950-talet.
Ungefär samma vy 2011.
(Rev. 2024-01-11 .)