Olav Ahlbäck 1911[—1989]


Ahlbäck
, Torvald Olav Otto (f. 28/3 1911 Vasa), filolog [språkforskare], fil.dr 1948. A. var 1937—50 amanuens och föreståndare vid Folkkultursarkivet och 1950—60 professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet samt 1960—81 huvudredaktör för dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål. Ordförande i Svenska litteratursällskapet 1954—66. — Hans bror, juristen K.G.R. A (1900—70), var 1937—44 borgmästare i Vasa och 1944—67 landshövding i Vasa län.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Gösta Ågren refererar till verk av F. i Nykarlebymålet Ett språkeri.
Ett avsnitt i Ortnamnshistoriskt i kapitlet Österbottnisk medeltid av Olav Ahlbäck behandlar Torsön och Frösön.
(Rev. 2023-01-07 .)