Familjen Andell

Jag har först nu lagt märke till att på två av dina vykort i serien FGA (FGAR071F och FGAQ050F) finns skrivna hälsningar från en Toini och hennes mamma till Astrid och Mommo. Antagligen vet du redan att dessa två flickor och systrar är Toini och Astrid Andell, men för att komplettera vykortshälsningen får du här också ett fotografi av mamman Hilda, som skickade vykortet, och döttrarna Toini och Astrid. Om ditt vykort är från 1902 kan fotografiet vara taget ungefär vid samma tidpunkt.Några personuppgifter om familjen Andell:

 
Toini Andell, f. 6.8. 1894, d. 3.7 1988.
Astrid Andell, f. 8.8 1898, d. 23.8 1987.
Deras mor, som skrev vykortet är Hilda Andell, född Björkman 3.5 1865, d 4.2 1948.
Flickornas far är Wilhelm Andell, f. 16.7 1864, d. 27.10 1938.
Toinis och Astrids mommo, som också får en hälsning på vykortet, är Maria Björkman, f. 1.7 1843, d. 20.2 1902.

Du har ju uppgifter om Toini och Astrid Andell och deras far Wilhelm Andell (tidigare Andersson) på flera ställen på din hemsida. Jag bifogar också ett fotografi av familjen Andells sommarstuga vid Andra sjön (omnämnd på hemsidan). Familjen Andell hör till min hustru Carolas släkt, därav mitt intresse för denna familj.


Vänliga hälsningar
Håkan Genberg
(Inf. 2008-03-09, rev. 2018-01-08.)