Adolf von Becker 1831—1909


Becker, Adolf von (f. 14/8 1831 Hfrs, d. 23/8 1909 Schweiz), målare. B. utbildade sig först till jurist och tjänstgjorde en tid vid Åbo hovrätt, men blev vid 25 års ålder konstnär på heltid. Han bedrev konststudier i Köpenhamn 1856—58, därefter i Paris, som blev hans andra hemstad. (B. var vid sidan av Severin Falkman vår första franskt skolade konstnär.) Mest påverkades han i sin konstnärliga utveckling av genremålaren P.E. Frère och den s.k. Ecouen-skolan, en fransk motsvarighet till Düsseldorfskolan. B. var Finlands främste figurmålare före Edelfelt; hans ofta anekdotartade motiv är hämtade från barnens värld och från det franska och det österbottniska folklivet. Han spelade en viktig roll i landets konstliv som föreståndare för universitetets ritsal 1869—92 (hade därtill från 1873 en egen konstskola i Hfrs); bland hans elever märks Gallen-Kallela och Helene Schjerfbeck. B. blev 1873 medlem av konstakademin i Petersburg och erhöll 1879 professors titel. På äldre dagar var han bosatt i Paris. Företrädde en konservativ ståndpunkt i den s.k. Ateneumstriden. (R. Hertzberg, Finska konstnärer, 1883)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Ställde ut tillsammans med Hilda Olson år 1867.