Claes Wilhelm Gyldén 1802—1872


Gyldén, Claes Wilhelm
(f. 12/5 1802 St Michels sn, d. 16/3 1872 Hfrs), ämbetsman. Som lantmäteriöverdirektör från 1854 organiserade G. Finlands forstväsen och hade väsentlig andel i grundandet av Evois forstinstitut. Han utarbetade ett flertal kartverk, bl.a. en samling kartor över Finlands städer (1845), en höjdkarta över Finland (1850) och ett stort generalkartverk i skalan 1:400 000, som vid hans död var i det närmaste färdigt. Verkligt statsråd 1869.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Gyldéns stadsplan över Nykarleby.