Daniel Hjort —1615


Hjort, Daniel (d. 28/l 1615 Sthlm), tjänsteman hos Karl IX, bördig från Småland. H., som var förebild för hjälten i J. J. Wecksells sorgespel Daniel Hjort, vistades på Åbo slott vid hertig Karls belägring 1597 och påstås därvid ha bidragit till besättningens myteri. Han vann på så sätt hertigens gunst och anställdes efter studier utomlands hos denne. 1601 skickades han jämte Sigfrid Forsius till Lappland, där han bl.a. grundade en rad kyrkplatser. År 1606 sändes H. på en diplomatisk mission till Ryssland, och 1610 befullmäktigades han att inspektera lappfogdarna. Efter kungens död blev han troligen åsidosatt. Dödades under ett kroggräl i Stockholm. Adlad under namnet Hjortwipa. — I skådespelet (se Wecksell, J. J.) framställs H. som son till en österbottnisk bonde, vilken dödats av Klas Flemings knektar. Sedan han blivit medveten om sitt ursprung, utkräver han hämnd genom att förråda det belägrade slottet, men dödas själv av en adelsman. (N. Ahnlund, Svensk sägen och hävd, 1928)


Uppslagsverket Finland (1982).